Skip navigation

Portal into a Timeless World

Service

Goriški muzej

Specifications

Keywords

Sep

Other

Geographical area

Sep

Nova Gorica

Link

Sep

GM

MapSepShow on map

Goriški muzej je pokrajinski splošni muzej. S svojim delovanjem pokriva območje historične Goriške oziroma tisti njen del, ki je danes v Sloveniji. V muzeju, ki upravlja številne zbirke, so zastopane vse muzejske stroke. Ustanovljen je bil leta 1952, od leta 1954 ima prostore na gradu Kromberk, ki so danes namenjeni razstavam, od leta 2012 ima nov sedež v sklopu Vile Bartolomei v Solkanu.

The correctness of the information above is not guaranteed by the ETNOFOLK Portal.