Skip navigation

Portal into a Timeless World

Service

Vila Bartolomej

Specifications

Keywords

Sep

Other

Geographical area

Sep

Nova Gorica

Link

Sep

Vila

MapSepShow on map

Podeželski dvorec, ki se nahaja v zaselku Žabji kraj v Solkanu, je bil najbrž zgrajen v prvi polovici 18. stoletja, vendar so njegovi takratni lastniki neznani. Leta 1798 ga je od državnega sklada Werdenberg odkupil Friderik pl. Bartolmei. V lasti njegovih potomcev je ostal do sredine 20. stoletja. Dvonadstropna stavba ima poznobaročno zasnovo, pred njo se odpira veliko dvorišče, za njo se nahaja manjši travnati park. Stavba je prešla v upravljanje Goriškega muzeja šele po potresu leta 1976.

 

Njena notranjščina je bila v obsežni prenovi preurejena in prilagojena potrebam muzejskega razstavišča, kjer so na ogled razstave: 

  • Langobardi in Romani v Solkanu - arheološka razstava
  • Mizica pogrni se. Renesančno namizno osodje -  arheološka razstava 
  • Z lončkom in šalčko po svetu -  etnološka razstava
  • O restavriranju slik na steklo in o tehniki slikanja
  • Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri - Predstavitev konservatorskih in restavratorskih delavnic Goriškega muzeja

The correctness of the information above is not guaranteed by the ETNOFOLK Portal.