Skip navigation

Portal into a Timeless World

Service

Štanjel

Specifications

Keywords

Sep

Structures and Buildings

Geographical area

Sep

Komen

Link

Sep

Štanjel

MapSepShow on map

Grad Štanjel, zgrajen med 16. in 17. stoletjem, je renesančno-baročno poslopje, ki sodi med najodličnejšo fevdalno palačno arhitekturo na Primorskem. Bil je v lasti grofov Cobenzl, ki so v Štanjelu gospodovali med letoma 1508 in 1810, stoji pa nekoliko vzhodneje od predhodnega srednjeveškega gradu.

Tloris dvokrilne rezidence ima trikotno zasnovo z notranjim dvoriščem, imenitnim peteroramnim stopniščem in vodnjakom. Grad je leta 1810, po izumrtju družine Cobenzl, prešel v last grofov Coronini, kasneje pa je, vse do druge svetovne vojne, zamenjnal več lastnikov. Arhitekt Maks Fabiani, ki je bil tudi župan v Štanjelu, je med letoma 1920 in 1935 grad preurejal v večnamenski objekt in zasnoval grajski park. Grad in del naselja sta bila leta 1944 porušena. Obnova kompleksa se je začela v sedemdesetih letih, ko so bili urejeni prostori vzhodnega krila spodnjega palacija. Leta 1999 se je nadaljevala z restavriranjem vzhodnega kvadratnega stolpa in gornjega palacija. Grad je skupaj s cerkvijo in osrednjim vaškim trgom sestavni del naselbinskega jedra Štanjela.

Galerija Lojzeta Spacala

 V obnovljenem vzhodnem krilu spodnjega palacija se nahaja stalna zbirka grafik Lojzeta Spacala, ki je bila odprta leta 1988. Umetniško izražene vedute kraške pokrajine sestavljajo zanimivo celoto z razgledom po pokrajini, ki ga nudi izpostavljena arhitektura gradu.                                                                                                        

Kraška hiša

V hiši je razstavljena štanjelska etnološka zbirka, ki prikazuje vsakdanje življenje na kraškem podeželju. Predstavljeni so predmeti in bivališča najširšega sloja prebivalstva, ki se je preživljalo predvsem s kmetijstvom in rokodelstvom. Svoj pridelek in izdelke so največ prodajali v bližnjem Trstu, kasneje pa so v pokrajini, ki jo je zaznamovala bližina velemesta, razvijali prve oblike kmečkega turizma.

 

The correctness of the information above is not guaranteed by the ETNOFOLK Portal.