Skip navigation

Portal into a Timeless World

Service

Židovské muzeum v Praze – Klausová synagoga (Praha 1)

Specifications

Keywords

Sep

Folk belief and religion

Geographical area

Sep

Prague

Link

Sep

http://www.jewishmuseum.cz

MapSepShow on map

Klausová synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Její název je odvozen z německého slova "Klaus" ve významu "malá budova", které vzniklo z latinského "claustrum". Původní Tříklausová synagoga byla komplexem tří staveb - dvou synagog a ješivy - vybudovaných koncem 16. století Mordechajem Maiselem. Dnešní budova Klausové synagogy vznikla až po zhoubném požáru ghetta v roce 1689 a byla dostavěna roku 1694. Další přestavba Klausové synagogy spadá do osmdesátých let 19. století. Klausová synagoga byla největší synagogou ghetta.

Další informace viz oficiální stránky muzea vpravo.

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.