Navigáció átugrása

Portál egy időtlen világba

Article

Kultúrtáj

9. 1. 2014

Adatok

Kulcsszavak

Sep

Settlements

Földrajzi terület

Sep

Magyarország

A magyarok bejövetele idején (9-10. század) a Kárpát-medence még alapvetően megőrizte eredeti természeti viszonyait: a településterületre az Alföld nagy részén az erdős sztyepp, a dombvidékeken a tölgyes erdők voltak jellemzők. természeti táj átalakítását kezdetben leginkább az erdőirtás jelentette: a 10-15. században elsősorban földművelésre használható területet szereztek így, illetve a korai bányaművelés, ipari tevékenység számára vágtak fát.

A török hadjáratok idején az erődépítések, a 17-18. században a hamuzsírkészítés, a bányászat és a megnövekedett népesség tűzifaigénye miatt csökkent az erdő mennyisége.

Az eredeti alföldi erdőssztyeppek területén a fentieken kívül a háborúk és a kiterjedt állattartás következtében tűntek el az erdők és megjelent a magyar táj karakteresnek tekintett formája, a puszta.

A táj átalakításának utolsó nagyobb folyamata a Kárpát-medence folyóinak (Duna, Tisza, Körös, Bodrog stb.) szabályozása volt a 19-20. században, amelynek révén megnövekedett a mezőgazdasági művelésbe vonható terület nagysága, de hátrányosan megváltozott a mikroklíma és a talajok vízháztartása.

A kiszáradó, homokosodó területek megkötésére a gyümölcsfákon, szőlőn kívül az amerikai eredetű akácot használták, mely a 20. századra az Alföld egyik legjellegzetesebb fájává vált.

A középkor és kora újkor folyamán a földeket két-három nyomásban művelték, a 19. században azonban tagosították a falvak határát, így sok helyen apró parcellák jöttek létre, amelyeket a 20. század közepén a kolhozosítás során nagy egységekké vontak össze.A magyar nyelvterületen az Alföldre, Kisalföldre és az alacsonyabb dombvidékekre a 19 században már a szántóföldi növénytermesztés volt jellemző, a melyet szinte mindenütt szőlő és kertművelés egészített ki, csak egyes magasabban fekvő részeket (Székelyföld, Gyimes) jellemezte a legeltető állattartás és erdőgazdálkodás nagyobb aránya.

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.