Preskoči navigacijo

Portal v brezčasni svet

Service

Kobilarna Lipica

Tehnični podatki

Ključne besede

Sep

Dwellings

Geografsko območje

Sep

Sežana

Povezava

Sep

Lipica

MapSepShow on map

Leta 1996 je bila Kobilarna Lipica s sprejetjem zakona o Kobilarni Lipica razglašena za  kulturni spomenik izjemnega pomena za Republiko Slovenijo.

Zavarovano območje Kobilarne Lipica, ki je kot del spomeniške celote pod posebnim varstvom, tvori kultivirana kraška krajina, čreda konj lipicanske pasme ter stavbna in umetnostna dediščina.

Izjemnost Kobilarne Lipica na področju kulturno zgodovinske in naravne dediščine temelji na naslednjih dejstvih:

  • je izvorna kobilarna ene najstarejših kulturnih pasem konj – lipicanca,
  • je najstarejša evropska kobilarna, ki kontinuirano zreja isto pasmo konj,
  • njeno območje je edina mikrolokacija, ki zagotavlja optimalne pogoje za vrhunsko rejo lipicanca,
  • predstavlja edinstven ambient, katerega posamezni sklopi – prostorska ureditev, stavbno jedro in kulturna krajina, so se izoblikovali izključno v funkciji temeljne, izvorne dejavnosti – zreje lipicancev,
  • ima izjemen razvojni potencial v smislu zagotavljanja vrhunske reje lipicanca v svetovnem merilu,
  • njen razvoj je izjemnega pomena za ugled Slovenije v mednarodnem merilu,
  • varovane vrednote kulturne krajine in stavbne dediščine Kobilarne Lipica so v trajni in izključni funkciji izvorne dejavnosti kobilarne – konjereje in konjeništva.

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.