Preskoči navigacijo

Portal v brezčasni svet

Service

Kostnica

Tehnični podatki

Ključne besede

Sep

Other

Geografsko območje

Sep

Kranj

Povezava

Sep

Kostnica

MapSepShow on map

Po zaključku izkopavanj na velikem staroslovanskem grobišču ob župnijski cerkvi v Kranju, ki so s prekinitvami potekala od leta 1953 do 1973, je bil na severni strani cerkve urejen Arheološki spomenik. Vidni so zidani temelji poznoantične osmerokotne krstilnice s polkrožno apsido na vzhodni strani, spodnji ostanki zidu kostnice okroglega tlorisa s konca 13. stoletja ter pokopališke kapele z grobnico iz 15. stoletja, ki je pripadala grofom Eghkom, ter novejše kostnice, ki jo sestavljajo skrbno zložene plasti lobanj in okončin pokojnikov.

The correctness of the information above is not guaranteed by the ETNOFOLK Portal.