Preskoči navigacijo

Portal v brezčasni svet

Service

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

Tehnični podatki

Ključne besede

Sep

Other

Geografsko območje

Sep

Velenje

Povezava

Sep

Museum

MapSepShow on map

Muzej je nastal na podlagi dela številnih generacij slovenskih rudarjev in predstavlja zelo zanimiv način sodelovanja med delujočim Premogovnikom Velenje, ki muzej tudi upravlja, Mestno občino Velenje in Muzejem Velenje.

Ambicija muzeja je zgodbo o slovenskem premogovništvu približati čim večjemu številu obiskovalcev, ne glede na starostne, gibalne, jezikovne ali kakršne koli druge omejitve. Pri tem pomembno vlogo odigrajo načrtno pedagoško delo z vsemi obiskovalci muzejskih zbirk ter vpliv muzeja na kulturno in turistično podobo Šaleške doline in Slovenije. V delovanju muzeja so ohranjene stare rudarske vrednote – tovarištvo, solidarnost in pomoč, ki pomenijo tudi odnos do obiskovalcev in poslovnih partnerjev. Rudarski pozdrav “SREČNO” je iskrena želja za prihodnost vseh nas.

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.